Wyślij SMS

treści WNIOSEK na nr 7257

70 840 80 45

24/7 Zadzwoń

Pożyczka długoterminowa banknot

Zawnioskuj - Wyślij sms o treści WNIOSEK na numer 7257
pożyczka długoterminowa banknot

Pożyczka długoterminowa banknot oferta i współpraca dla agentów i pośredników finansowych.

Pożyczka długoterminowa banknot

Informacje o pożyczkodawcy.

Marka banknot.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Yes Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 A, 02672 Warszawa, zarejestrowana w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 300 000 zł.

złóż wniosek

Wszystkie dane, które są podane przez klienta są przetwarzane w celu podjęcia przez Yes Finance S A. Na wniosek klienta niezbędnych działań, które są związane z zawieraniem umów, lub w celach marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, analizy finansowej, reklamacyjnych, windykacyjnych. Dane, które podał klient są to dane dobrowolne ale niezbędne do wyżej wymienionych celów. Każdy klient ma prawo do dostępu treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawienia. Klienta dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom w celu weryfikacji podanych przez klienta danych oraz podmiotom uprawnionym do przetwarzania klienta danych na podstawie przepisów prawa. Jeżeli klient zastrzega sobie modyfikacje lub usunięcie swoich danych proszony jest o kontakt pod adres emailowy.

Banknot oferuje odnawialną linię pożyczkową.

Przede wszystkim oferuje ona klientom elastyczność, niski koszt oraz dostępność.

Elastyczność – klient sam ustala sobie kwotę jaką potrzebuje pożyczyć, kiedy chce daną kwotę wypłacić oraz kiedy chce ją spłacić.

Niski koszt – klient płaci tylko za wykorzystane środki, nie ma tutaj żadnych ukrytych opłat.

Dostępność – Klient może korzystać z pieniędzy wielokrotnie w czasie trwania umowy.

Pożyczka ta jest w 100% online i w dodatku bez zbędnych formalności.

Dlaczego linia pożyczkowa banknot?

Jak już wyżej wspomniałam klient ma możliwość korzystania z pieniędzy wielokrotnie nie ma tutaj żadnego ograniczenia ani limitu. Każda spłata kapitału będzie zmniejszała zadłużenie powiększając kwotę dostępnych środków, które klient może ponownie wykorzystać w dogodnym dla siebie momencie. W dodatku klient ma ciągły dostęp do gotówki, a koszt jaki ponosi to tylko i wyłącznie za te dni, w których faktycznie korzysta z przyznanych środków.

Odnawialna linia pożyczkowa jest to rewelacyjne rozwiązanie dla każdego a czemu? Ponieważ daje swobodę decydowania środkami, które zostaną przyznane. Klient sam decyduje ile chce wypłacić, kiedy oraz oraz kiedy chce spłacić. Jest to na pewno wygodne rozwiązanie dla każdego.

Jak to działa?

Banknot.pl przyznaje klientowi odnawialna linię pożyczkową, każdą wypłatę, którą zleci klient zmniejsza dostępne środki, natomiast każda spłat kapitału powiększa dostępne środki, z których klient może ponownie skorzystać, klient sam decyduje kiedy i jaką kwotę spłaca. Pamiętać jednak należy, że spłata nie może być niższa niż Minimalna Kwota wskazana na Wyciągu.

W banknot.pl nie ma żadnych ukrytych opłat ani kosztów wszystko jest w sposób jasny i przejrzysty przedstawione to znaczy, że klient płaci jedynie za wykorzystane środki a nie za przyznaną mu kwotę. Koszty są naliczane tylko od rzeczywiście wykorzystanych pieniędzy.

Umowa Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest zawierana na okres 4 miesięcy. Istnieje możliwość w trakcie obowiązywania umowy, że kwota zostanie podwyższona ale tylko i wyłącznie pod takim warunkiem, że terminowo będą regulowane dotychczasowe zobowiązania. Korzyścią skorzystania z Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest to, że banknot.pl buduje z klientem historię kredytową, dzięki czemu klient ma szanse na to, że banknot.pl będzie mógł w przyszłości zaoferować mu wyższą kwotę oraz kolejne produkty.

Jak to działa?

Są to tylko 4 podstawowe i w dodatku łatwe kroki.

Pierwszy z nich to wybranie pożyczki przez klienta.

W pierwszej kolejności klient musi wejść na stronę główną serwisu pożyczkowego www. banknot. pl, za pomocą suwaka wybiera kwotę, która go interesuje, po czym należy sprawdzić całkowity koszt Linii Pożyczkowej i kliknąć należy „Weź Pożyczkę” Jak widać jest to bardzo proste.

Klient powinien pamiętać, że Odnawialna Linia Pożyczkowa banknot.pl różni się od różnego rodzaju innych pożyczek np. ratalnych czy chwilówek. Banknot.pl podkreśla, że przed wzięciem pożyczki należy zapoznać się z wszystkimi korzyściami produktu, zależy im na tym żeby to było wszystko zrozumiałe i przejrzyste dla klienta, aby mógł cieszyć się wszystkimi korzyściami i zaletami tej pożyczki. Ważne jest również aby klient był w pełni świadomy i odpowiedzialny. Jeżeli klient ma jakiekolwiek pytania, coś jest niezrozumiałego, pojawiły się jakieś nie jasności zawsze może skontaktować się pod numer telefonu (22) 213 89 10 i porozmawiać z konsultantami, którzy czekają by odpowiedzieć na pytania i wszystko dokładnie wyjaśnić.

Drugim krokiem jest złożenie wniosku.

Jeżeli klient zdecyduje się ze skorzystania Odnawialnej Linii Pożyczkowej musi wypełnić wniosek podając w nim dane o które zostanie poproszony. Między innymi klient jest proszony o adres email, numer telefonu komórkowego na który banknot.pl będzie się kontaktował poprzez wysłanie informacji dotyczącej Odnawialnej Linii Pożyczkowej o którą się klient stara. Klient zostanie również poproszony o podanie takich danych jak: swoje dane personalne, dane finansowe oraz będzie musiał zweryfikować swój rachunek bankowych poprzez skorzystanie z dostępnych opcji. Po tym wszystkim należy zapoznać się z dokumentami oraz udzielić niezbędnych zgód i pełnomocnictw w celu przeanalizowania przez banknot.pl złożonego przez klienta wniosku.

Trzeci krok to już akceptacja.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie dzięki analizie na temat zdolności i wiarygodności kredytowej banknot.pl proponuje limit Odnawialnej Linii Pożyczkowej. Aby umowa doszła do skutku klient musi zaakceptować przedstawioną mu ofertę. W przypadku, gdy zdolność kredytowa klienta nie pozwala na przyznanie mu pożyczki wtedy banknot.pl zaproponuje najwyższy możliwy limit. Należy pamiętać, że w przyszłości linia pożyczkowa może zostać w przyszłości podwyższona, jeżeli zdolność kredytowa oraz historia współpracy z banknot.pl będzie na to pozwalała.

Czwarty krok to zlecenie wypłaty.

Jeżeli doszło do akceptacji oferty, klient może zlecić pierwszą wypłatę. Po zleceniu cała kwota, która została przyznana przez Odnawialną Linię Pożyczkową jest przelewana na rachunek bankowy klienta. Tak wygląda zlecenie przy pierwszej wypłacie. Natomiast przy kolejnych zleceniach należy zalogować się do Panelu klienta na stronie banknot.pl, następnie w menu bocznym klikamy w sekcję Wypłata, po czym należy wybrać kwotę, którą chce klient wypłacić i nacisnąć przycisk „Wypłata”.

Czas oczekiwania na gotówkę na rachunku bankowym jest niedługi od momentu zlecenia.

Samodzielna wypłata.

Zlecenie pierwszej wypłaty środków w ramach Odnawialnej Linii Pożyczkowej klient składa w momencie akceptacji oferty. Cała kwota przyznanej Linii Pożyczkowej zostaje przelana na rachunek bankowy klienta. Istnieje możliwość kolejnych wypłat w ramach dostępnego limitu pożyczkowego, a więc po spłacie części lub całości kapitału, który staje się automatycznie dostępny do wypłaty. Kolejne wypłaty z klienta Linii Pożyczkowej klient zleca samodzielnie na swoim koncie na www. banknot. pl. Wypłaty środków są realizowane za pośrednictwem usług szybkich przelewów. To znaczy, że środki znajdą się we wskazanym przez klienta rachunku bankowym w niedługim czasie od momentu zlecenia wypłaty.

Jak spłacić?

Banknot.pl zawsze przypomni o tym klientowi. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego banknot.pl przesyła wyciąg do klienta informując o wysokości Minimalnej Kwoty do spłaty oraz terminie płatności. W wyciągu wskazany jest numer rachunku bankowego, na który klient musi dokonać spłaty. Istnieje również możliwość, spłaty zobowiązań za pośrednictwem Panelu Klienta na stronie www. banknot. pl wystarczy w menu bocznym wybrać sekcję spłata i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Podsumowując.

Odnawialna Linia Pożyczkowa jest pożyczką odnawialną, która daje możliwość wielokrotnego korzystania z przyznanych pieniędzy. Klient sam ustala jaką kwotę chce pożyczyć oraz kiedy i ile chce wypłacić oraz kiedy spłaci. Odnawialna linia pożyczkowa ma wiele zalet między innymi wypłaty i spłaty są elastyczne.

Kwota jaka może pożyczyć klient w Odnawialnej Linii Pożyczkowej jest różnorodna nie ma określonego limitu. Oczywiście w pierwszej kolejności wniosek o pożyczkę musi zostać rozpatrzony pozytywnie. Po czym banknot.pl zaproponuje jedną z dostępnych kwot: 500 zł, 1000 zł, 1500 zł, 2000 zł, 2500 zł, 3000 zł, 3500 zł, 4000 zł, 4500 zł, 5000 zł. Jeżeli zdolność kredytowa klienta nie pozwala na przyznanie pożyczki o którą klient wnioskował, wtedy banknot.pl proponuje najwyższy możliwy limit.

Warunki jakie musi spełniać klient by otrzymać linię pożyczkową to: nie może mieć mniej niż 18 lat ani nie więcej niż 70 lat, musi posiadać obywatelstwo polskie oraz być zameldowany na terytorium polski, musi posiadać rachunek bankowy oraz być jego jedynym właścicielem (banknot.pl nie akceptuje rachunków w SKOK), musi w sposób poprawny wypełnić wniosek o Lini Pożyczkową, oraz nie może posiadać zaległości w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej.

Kwota przyznanej Odnawialnej Linii Pożyczkowej zależy od wyniku przeprowadzonej analizy przez banknot.pl na temat zdolności i wiarygodności kredytowej klienta oraz wnioskowanej przez niego kwoty. Nigdy klient od tak nie zostaje przez banknot.pl odrzucony ponieważ w przypadku braku tej zdolności kredytowej zawsze klientowi jest zaproponowana możliwie jak najwyższy limit. Także jest to ogromne udogodnienie dla klienta.

Umowa pożyczki Odnawialnej Linii Pożyczkowej zostaje zawarta na okres 4 miesięcy. Klient zawsze ma możliwość złożenia wniosku o kolejną Odnawialną Linię Pożyczkową oczywiście po upływie tego okresu.

Klient powinien pamiętać, że jego dane są sprawdzane w różnych Biurach Informacyjnych. To znaczy informacje o kliencie są sprawdzane w Biurze Informacji Gospodarczej, w Krajowym Rejestrze Długów Biuro Informacji Gospodarczej, w Rejestrze Dłużników ERIF BIG S A. Oraz w Biurze Informacji Kredytowej S A.

Istnieje możliwość otrzymania Linii Pożyczkowej mimo że klient posiada kredyt lub pożyczkę w banku lub innej instytucji finansowej. Oczywiście kredyt w innej instytucji finansowej musi być spłacany terminowo to jest jedyny warunek, który klient musi spełniać.

Banknot.pl nie wymaga od klienta żadnych poręczeń ani zabezpieczeń.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na adres korespondencyjny, który w każdej chwili można znaleźć na stronie www. banknot. pl. Wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu każdy klient może znaleźć w załączniku nr 3 do Umowy Odnawialnej Linii Pożyczkowej.

Kontakt:

Godziny pracy konsultantów:

od poniedziałku do piątku 9.00 do 18:00

w soboty niedziele jest nie czynne

tel:

email:

Współpracują z: BIG InfMonitor, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S A. Krajowy Rejestr Długów, ZFP, Związek Firm Pożyczkowych oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Współpraca dla agentów.

Kredytum.pl kieruje swoją ofertę współpracy do każdego kto poszukuje pracy. Nie wymagają od chętnych osób ani kwalifikacji ani wykształcenia. Praca jako agent finansowy tego nie wymaga. W pracy na stanowisku agenta to agent ustala sobie sam czas pracy oraz zyski jakie chce otrzymywać z tytułu wykonywanej pracy. Współpraca z kredytum.pl wiąże się z wzajemnym zaufaniem oraz są wysokie zarobki prowizyjne. Jest już prawie aż 13 tysięcy agentów.

Kredytum.pl zapewnia wysokie prowizje oraz bezpłatne szkolenia. Jedyne co jest wymagane to duża chęć do pracy i zaangażowanie. Nie trzeba zmieniać swojej dotychczasowej pracy ani zakładać własnej działalności nie jest to wymagane. Dają możliwość dodatkowego rozwoju i realizacji. Agent otrzymuje darmowe szkolenia ulotki oraz plakaty. Nie ponosi się tutaj żadnych dodatkowych kosztów. W każdej sytuacji agent może liczyć na pomoc doświadczonych konsultantów. Każdy otrzymuje wolną rękę jeżeli chodzi o zarabianie, nikt nikomu nic nie narzuca i nie ma żadnej presji sprzedażowej. Agent sam decyduje ile zarabia i jak długo pracuje.

Współpraca dla agentów biznesowych.

Kredytum jest liderem na rynku finansowym oferują jak najlepsze warunki współpracy. Kredytum.pl jest partnerem ponad trzydziestu instytucji finansowych pozabankowych oraz bankowych. Są w stanie zaproponować każdy rodzaj pożyczki zaczynając od 100 zł do nawet ponad miliona złotych. Są w stanie spełnić wymogi nawet najbardziej wymagających klientów.

Kredytum.pl jest otwarty na współpracę z wieloma branżami między innymi interesuje ich branża energetyczna, reklamowa, motoryzacyjna, telekomunikacyjna oraz inne, które świadczą usługi na wysokim poziomie. Posiadają rozbudowany dział call center, w którym pracują same odpowiednio wyszkolone osoby z długim stażem pracy. Pracują również mobilni doradcy, których praca polega na oferowaniu usług kredytum.pl przy czym tworzą nowy rynek sprzedażowy. Posiadają również działalność IT, w której pracują informatycy, którzy cały czas pracują nad nowymi stronami internetowymi. Posiadają setki stron internetowych dla firm lokalnych oraz najlepszych agentów.

0 0 votes
Article Rating

Najnowsze posty

Jakiej obsługi księgowej wymagają firmy?

Jakiej obsługi księgowej wymagają firmy?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dbania o wiele aspektów związanych z zarządzaniem firmą. Jednym z kluczowych elementów, na które należy zwrócić uwagę,

Jak uzyskać darmowy kredyt gotówkowy od banku?

Jak uzyskać darmowy kredyt gotówkowy od banku?

Instytucje finansowe prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej atrakcyjnych produktów kredytowych. Jednym z nich jest darmowy kredyt gotówkowy, który może wydawać się nieosiągalny dla przeciętnego

W czym konkretnie może pomóc księgowa?

W czym konkretnie może pomóc księgowa?

Prowadzenie własnej firmy jest nie lada wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy muszą zmierzyć się z wieloma aspektami zarządzania biznesem. Jednym z kluczowych elementów, który może zdecydować

Kto musi prowadzić KPiR?

Kto musi prowadzić KPiR?

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to podstawowy dokument księgowy, który każdy przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić w celu prawidłowego rozliczenia się z fiskusem. W Polsce istnieje

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x